Skip to main content

šerardizirati značenje

Šta znači šerardizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šerardizirati pocinkavati železo, npr. železni novac, u jakoj vatri (naziv po pronalazaču Sherard-y).

Reč šerardizirati napisana unazad: itarizidrareš

šerardizirati se sastoji od 13 slova.

Šta je šerardizirati

На Ћирилици: поцинкавати железо, нпр. железни новац, у јакој ватри (назив по проналазачу Схерард-y).

Slično: 
šerše la fam tražiti ženu ....
šerting jaka pamučna tkanina izatkana od debljih žica; upotrebljava se za i...
šerpa posuda, činija za kuvanje....
šer-koža strana kože koja je do mesa ; zove se još: danska i švedska koža....
šerif 1. odličan, plemenit; titula potomaka Muhamedovih, titula upravnika...
šerijat učenje islamske vere; pravi put, zakon božji, zakon zasno-van na K...
Sve reči na slovo sh