Skip to main content

šerardizirati značenje

šta znači šerardizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šerardizirati pocinkavati železo, npr. železni novac, u jakoj vatri (naziv po pronalazaču Sherard-y).

Reč šerardizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: поцинкавати железо, нпр. железни новац, у јакој ватри (назив по проналазачу Схерард-y).


Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s