Skip to main content

Serasker značenje

Šta znači Serasker

Na latinici: Definicija i značenje reči Serasker (pere. ser glava,od arapske reči: -askar vojska) glavni zapovednik vojske; danas: ministar vojni (u Turskoj).

Reč Serasker napisana unazad: reksares

Serasker se sastoji od 8 slova.

Šta je Serasker

На Ћирилици: (пере. сер глава, арап. -аскар војска) главни заповедник војске; данас: министар војни (у Турској).

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s