Skip to main content

Seraskerijat značenje

Šta znači Seraskerijat

Na latinici: Definicija i značenje reči Seraskerijat (pers.-arap.) kancelarija seraskera; zgrada vojnog ministarstva u Turskoj.

Reč Seraskerijat napisana unazad: tajireksares

Seraskerijat se sastoji od 12 slova.

Šta je Seraskerijat

На Ћирилици: (перс.-арап.) канцеларија сераскера; зграда војног министарства у Турској.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s