Skip to main content

Serbes značenje

Šta znači Serbes

Na latinici: Definicija i značenje reči Serbes (pere. serbest) slobodan, odvažan, bezbrižan; prilog: slobodno, bez straha, neusiljeno.

Reč Serbes napisana unazad: sebres

Serbes se sastoji od 6 slova.

Šta je Serbes

На Ћирилици: (пере. сербест) слободан, одважан, безбрижан; прил. слободно, без страха, неусиљено.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s