Skip to main content

Serdar značenje

Šta znači Serdar

Na latinici: Definicija i značenje reči Serdar (pere. serdar) poglavica, zapovednik, vojvoda; nahijski poglavica; sirdar.

Reč Serdar napisana unazad: radres

Serdar se sastoji od 6 slova.

Šta je Serdar

На Ћирилици: (пере. сердар) поглавица, заповедник, војвода; нахијски поглавица; сирдар.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s