Skip to main content

Serenada značenje

Šta znači Serenada

Na latinici: Definicija i značenje reči Serenada (fr. serenade) večernja ili noćna muzika, noćna pesma pod prozorom dragane, podoknica; štendhen.

Reč Serenada napisana unazad: adaneres

Serenada se sastoji od 8 slova.

Šta je Serenada

На Ћирилици: (фр. серенаде) вечерња или ноћна музика, ноћна песма под прозором драгане, подокница; штендхен.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s