Skip to main content

šeret značenje

šta znači šeret

Na latinici: Definicija i značenje reči šeret (arap. SBrra zlo,od turske reči: §erret) lukavac, prepredenjak; nestaško, vragolan; lukav, prepreden, pritvoran, podmukao.

Reč šeret sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. СБрра зло, тур. §еррет) лукавац, препредењак; несташко, враголан; лукав, препреден, притворан, подмукао.


Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s