Skip to main content

šeri-brendi značenje

šta znači šeri-brendi

Na latinici: Definicija i značenje reči šeri-brendi (eng. cherry-brandy) vino šeri sa prepečenicom ili konjakom, vrsta likera; čeribrendi.

Reč šeri-brendi sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (енг. цхеррy-брандy) вино шери са препеченицом или коњаком, врста ликера; черибренди.


Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s