Skip to main content

Sericit značenje

Šta znači Sericit

Na latinici: Definicija i značenje reči Sericit (od grčke reči: serikos svilen) poš. mek, mastan, beličast ili zelenkast mineral svilasta sjaja.

Reč Sericit napisana unazad: ticires

Sericit se sastoji od 7 slova.

Šta je Sericit

На Ћирилици: (грч. серикос свилен) пош. мек, мастан, беличаст или зеленкаст минерал свиласта сјаја.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s