Skip to main content

Sericitisanje značenje

Šta znači Sericitisanje

Na latinici: Definicija i značenje reči Sericitisanje (od grčke reči: serikos svilen) kol. stvaranje belog, mekog liskuna iz feldspata, naročito iz ortoklasa, najviše pod uticajem orogenog pritiska, više temperature i vode.

Reč Sericitisanje napisana unazad: ejnasiticires

Sericitisanje se sastoji od 13 slova.

Šta je Sericitisanje

На Ћирилици: (грч. серикос свилен) кол. стварање белог, меког лискуна из фелдспата, нарочито из ортокласа, највише под утицајем орогеног притиска, више температуре и воде.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s