Skip to main content

šerif značenje

Šta znači šerif

Na latinici: Definicija i značenje reči šerif (arap. Sarif,od turske reči: $erif) 1. odličan, plemenit; titula potomaka Muhamedovih, titula upravnika Meke = emir. šerif (eng. sheriff) 2. u Engleskoj: najviši službenik grofovije; u SAD: najviši sudski izvršitelj u jednoj oblasti (sem u saveznim državama New Hampshire i Rho-de Island; u Škotskoj: najviši sudija grofovije.

Reč šerif napisana unazad: fireš

šerif se sastoji od 5 slova.

Šta je šerif

На Ћирилици: (арап. Сариф, тур. $ериф) 1. одличан, племенит; титула потомака Мухамедових, титула управника Меке = емир. шериф (енг. схерифф) 2. у Енглеској: највиши службеник грофовије; у САД: највиши судски извршитељ у једној области (сем у савезним државама Неw Хампсхире и Рхо-де Исланд; у Шкотској: највиши судија грофовије.

Slično: 
šerše la fam tražiti ženu ....
šerting jaka pamučna tkanina izatkana od debljih žica; upotrebljava se za i...
šerpa posuda, činija za kuvanje....
šer-koža strana kože koja je do mesa ; zove se još: danska i švedska koža....
šerif 1. odličan, plemenit; titula potomaka Muhamedovih, titula upravnika...
šerijat učenje islamske vere; pravi put, zakon božji, zakon zasno-van na K...
Sve reči na slovo sh