Skip to main content

šerif značenje

šta znači šerif

Na latinici: Definicija i značenje reči šerif (arap. Sarif,od turske reči: $erif) 1. odličan, plemenit; titula potomaka Muhamedovih, titula upravnika Meke = emir. šerif (eng. sheriff) 2. u Engleskoj: najviši službenik grofovije; u SAD: najviši sudski izvršitelj u jednoj oblasti (sem u saveznim državama New Hampshire i Rho-de Island; u Škotskoj: najviši sudija grofovije.

Reč šerif sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. Сариф, тур. $ериф) 1. одличан, племенит; титула потомака Мухамедових, титула управника Меке = емир. шериф (енг. схерифф) 2. у Енглеској: највиши службеник грофовије; у САД: највиши судски извршитељ у једној области (сем у савезним државама Неw Хампсхире и Рхо-де Исланд; у Шкотској: највиши судија грофовије.


Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s