Skip to main content

Serigrafija značenje

Šta znači Serigrafija

Na latinici: Definicija i značenje reči Serigrafija (latinski-od grčke reči:) način štampanja uz pomoć svilene tkanine.

Reč Serigrafija napisana unazad: ajifargires

Serigrafija se sastoji od 11 slova.

Šta je Serigrafija

На Ћирилици: (лат.-грч.) начин штампања уз помоћ свилене тканине.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s