Skip to main content

Serija značenje

Šta znači Serija

Na latinici: Definicija i značenje reči Serija (latinski series) red, niz, grupa, lanac; grupa, niz predmeta koji imaju neka zajednička obeležja i namenu, npr. serija slika iz Beograda.

Reč Serija napisana unazad: ajires

Serija se sastoji od 6 slova.

Šta je Serija

На Ћирилици: (лат. сериес) ред, низ, група, ланац; група, низ предмета који имају нека заједничка обележја и намену, нпр. серија слика из Београда.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s