Skip to main content

Serijski značenje

Šta znači Serijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Serijski (latinski series) koji je izrađen u serijama; objavljen u serijama.

Reč Serijski napisana unazad: iksjires

Serijski se sastoji od 8 slova.

Šta je Serijski

На Ћирилици: (лат. сериес) који је израђен у серијама; објављен у серијама.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s