Skip to main content

Serimetar značenje

Šta znači Serimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Serimetar (od grčke reči: serikos svilen, metron mera, merilo) svilomer, instrumenat za ispitivanje jačine i elastičnosti svile.

Reč Serimetar napisana unazad: ratemires

Serimetar se sastoji od 9 slova.

Šta je Serimetar

На Ћирилици: (грч. серикос свилен, метрон мера, мерило) свиломер, инструменат за испитивање јачине и еластичности свиле.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s