Skip to main content

Seriveta značenje

Šta znači Seriveta

Na latinici: Definicija i značenje reči Seriveta (fr. serinette) ptičje orgulje, verglić,za učenje ptica pevanju.

Reč Seriveta napisana unazad: atevires

Seriveta se sastoji od 8 slova.

Šta je Seriveta

На Ћирилици: (фр. серинетте) птичје оргуље, верглић,за учење птица певању.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s