Skip to main content

Serkl značenje

Šta znači Serkl

Na latinici: Definicija i značenje reči Serkl (fr. sercle, latinski circulus) krug, oblast, obim; društvo, društvance, društveni krug; prednji redovi parketa u pozorištu; držati serkl na dvorskim svečanostima: razgovarati sa gostima.

Reč Serkl napisana unazad: lkres

Serkl se sastoji od 5 slova.

Šta je Serkl

На Ћирилици: (фр. серцле, лат. цирцулус) круг, област, обим; друштво, друштванце, друштвени круг; предњи редови паркета у позоришту; држати серкл на дворским свечаностима: разговарати са гостима.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s