Skip to main content

Sermocinacija značenje

Šta znači Sermocinacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sermocinacija (latinski sermocinatio) razgovor; retorska figura po kojoj se neko govoreći uvodi na pozornicu.

Reč Sermocinacija napisana unazad: ajicanicomres

Sermocinacija se sastoji od 13 slova.

Šta je Sermocinacija

На Ћирилици: (лат. сермоцинатио) разговор; реторска фигура по којој се неко говорећи уводи на позорницу.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s