Skip to main content

Serodijagnostika značenje

Šta znači Serodijagnostika

Na latinici: Definicija i značenje reči Serodijagnostika (latinski serum, od grčke reči: diagnosis razlikovanje, raspoznavanje) med- ispitivanje i utvrđivanje bolesti pomoću krvnog seruma.

Reč Serodijagnostika napisana unazad: akitsongajidores

Serodijagnostika se sastoji od 16 slova.

Šta je Serodijagnostika

На Ћирилици: (лат. серум, грч. диагносис разликовање, распознавање) мед- испитивање и утврђивање болести помоћу крвног серума.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s