Skip to main content

Seroza značenje

Šta znači Seroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Seroza (latinski serosa)anatomija: omotač, tkivni sloj koji zastire zid telesne duplje (trbušne, grudne, srčane itd.).

Reč Seroza napisana unazad: azores

Seroza se sastoji od 6 slova.

Šta je Seroza

На Ћирилици: (лат. сероса) анат. омотач, ткивни слој који застире зид телесне дупље (трбушне, грудне, срчане итд.).

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s