Skip to main content

Serpent značenje

Šta znači Serpent

Na latinici: Definicija i značenje reči Serpent (ital. serpentone) muz. zmijasto, u obliku slova S izvijen drveni duvački instrument za najdublji bas.

Reč Serpent napisana unazad: tnepres

Serpent se sastoji od 7 slova.

Šta je Serpent

На Ћирилици: (итал. серпентоне) муз. змијасто, у облику слова С извијен дрвени дувачки инструмент за најдубљи бас.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s