Skip to main content

Serpentarijum značenje

Šta znači Serpentarijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Serpentarijum (od latinske reči: serpentarium) zmijinjak, kavez za zmije.

Reč Serpentarijum napisana unazad: mujiratnepres

Serpentarijum se sastoji od 13 slova.

Šta je Serpentarijum

На Ћирилици: (нлат. серпентариум) змијињак, кавез за змије.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s