Skip to main content

Serpentin značenje

Šta znači Serpentin

Na latinici: Definicija i značenje reči Serpentin (latinski serpentinus zmijinji)Minerali: mrkozelen ili otvorenozelen, veoma rasprostranjen mineral; upotrebljava se za zidanje, a može se i glačati (nazvan po tome što je prožet belim mineralnim žicama vijugavim kao zmija).

Reč Serpentin napisana unazad: nitnepres

Serpentin se sastoji od 9 slova.

Šta je Serpentin

На Ћирилици: (лат. серпентинус змијињи) мин. мркозелен или отворенозелен, веома распрострањен минерал; употребљава се за зидање, а може се и глачати (назван по томе што је прожет белим минералним жицама вијугавим као змија).

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s