Skip to main content

Serpentinski stihovi značenje

Šta znači Serpentinski stihovi

Na latinici: Definicija i značenje reči Serpentinski stihovi stihovi čiji početak i kraj sadrži iste reči.

Reč Serpentinski stihovi napisana unazad: ivohits iksnitnepres

Serpentinski stihovi se sastoji od 20 slova.

Šta je Serpentinski stihovi

На Ћирилици: стихови чији почетак и крај садржи исте речи.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s