Skip to main content

Servilan značenje

Šta znači Servilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Servilan (latinski servilis, servus rob) ropski, pokoran; podao, nizak, izmećarski.

Reč Servilan napisana unazad: nalivres

Servilan se sastoji od 8 slova.

Šta je Servilan

На Ћирилици: (лат. сервилис, сервус роб) ропски, покоран; подао, низак, измећарски.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s