Skip to main content

Servirati značenje

Šta znači Servirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Servirati (latinski servire,od francuske reči: servir) služiti; služiti, poslužiti (jelom, pićem), izneti na sto, iznositi na sto (ručak je servi-ran ručak je na stolu); u tenisu: počinjati igru, napadati.

Reč Servirati napisana unazad: itarivres

Servirati se sastoji od 9 slova.

Šta je Servirati

На Ћирилици: (лат. сервире, фр. сервир) служити; служити, послужити (јелом, пићем), изнети на сто, износити на сто (ручак је серви-ран ручак је на столу); у тенису: почињати игру, нападати.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s