Skip to main content

Servis značenje

Šta znači Servis

Na latinici: Definicija i značenje reči Servis (fr. service, latinski servitium) služba, služenje; posluživanje; nagrada za posluživanje, napojnica, bakšiš (npr. kelneru); steni pribor, stono posuđe (jednoobrazno po obliku i boji).

Reč Servis napisana unazad: sivres

Servis se sastoji od 6 slova.

Šta je Servis

На Ћирилици: (фр. сервице, лат. сервитиум) служба, служење; послуживање; награда за послуживање, напојница, бакшиш (нпр. келнеру); стени прибор, стоно посуђе (једнообразно по облику и боји).

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s