Skip to main content

Servitut značenje

Šta znači Servitut

Na latinici: Definicija i značenje reči Servitut (latinski servitus) robovanje; služenje; potčinjenost;pravo: stvarno pravo na nečiju svojinu; teret na jednom delu imanja ili na celom imanju nekoga (npr. sloboda prolaska kroz čiju kuću, dvorište islično:).

Reč Servitut napisana unazad: tutivres

Servitut se sastoji od 8 slova.

Šta je Servitut

На Ћирилици: (лат. сервитус) робовање; служење; потчињеност; прав. стварно право на нечију својину; терет на једном делу имања или на целом имању некога (нпр. слобода проласка кроз чију кућу, двориште и сл.).

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s