Skip to main content

Sigilacija značenje

Šta znači Sigilacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sigilacija (od latinske reči: sigillatio) udaranje pečata, pečaćenje.

Reč Sigilacija napisana unazad: ajicaligis

Sigilacija se sastoji od 10 slova.

Šta je Sigilacija

На Ћирилици: (нлат. сигиллатио) ударање печата, печаћење.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s