Skip to main content

Signatura značenje

Šta znači Signatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Signatura (latinski signatura) znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne isprave, naročito skraćenim potpisom; potpis umetnika, naročito slikara, na svome delu; tip. stavljanje broja na prvu stranu pri dnu svakog tabaka, broj na prvoj strani pri dnu svakog novog tabaka; u kartografiji: znak za obeležavanje izvesnih predmeta, prirode zemljišta itd.; na receptima: uputstvo o načinu upotrebe propisanog leka i ime onoga za koga je lek; muz. označavanje nota brojkama, ciframa (naročito kod basa); takođe: predznak, ključ;trgovina: stavljanje znaka, znak (na robi); učenje o signaturi teorija sledbenika Paracelzusovih, prema kojoj se dejstvo jednog prirodnog tela na čovečji organizam može poznati po njegovim spoljnim svojstvima (obliku, boji i dr.), npr. crvenog turčinka na krv, kao sredstvo za umirivanje krvi (na ovome učenju osniva se verovanje u mnoge narodne lekove).

Reč Signatura napisana unazad: arutangis

Signatura se sastoji od 9 slova.

Šta je Signatura

На Ћирилици: (лат. сигнатура) знак који обележа-ва суштину чега; потпис, потписивање јавне исправе, нарочито скраћеним потписом; потпис уметника, нарочито сликара, на своме делу; тип. стављање броја на прву страну при дну сваког табака, број на првој страни при дну сваког новог табака; у картографији: знак за обележавање извесних предмета, природе земљишта итд.; на рецептима: упутство о начину употребе прописаног лека и име онога за кога је лек; муз. означавање нота бројкама, цифрама (нарочито код баса); такође: предзнак, кључ; трг. стављање знака, знак (на роби); учење о сигнатури теорија следбеника Парацелзусових, према којој се дејство једног природног тела на човечји организам може познати по његовим спољним својствима (облику, боји и др.), нпр. црвеног турчинка на крв, као средство за умиривање крви (на овоме учењу оснива се веровање у многе народне лекове).

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s