Skip to main content

Signum značenje

Šta znači Signum

Na latinici: Definicija i značenje reči Signum (latinski signum) znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; slika u pečatu, pečat.

Reč Signum napisana unazad: mungis

Signum se sastoji od 6 slova.

Šta je Signum

На Ћирилици: (лат. сигнум) знак, белега, обележје, ознака; стег, застава; знамење, предзнак; слика у печату, печат.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s