Skip to main content

Signet značenje

Šta znači Signet

Na latinici: Definicija i značenje reči Signet (od latinske reči: signetum) lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima imena koji služi mesto pečata; znak, oznaka (u knjizi); naročito: vinjeta štampara ili izdavača na natpi-| snoj strani knjige.

Reč Signet napisana unazad: tengis

Signet se sastoji od 6 slova.

Šta je Signet

На Ћирилици: (нлат. сигнетум) лични, приватан печат; прстен са урезаним грбом или почетним словима имена који служи место печата; знак, ознака (у књизи); нарочито: вињета штампара или издавача на натпи-| сној страни књиге.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s