Skip to main content

Sigvifikacija značenje

Šta znači Sigvifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sigvifikacija (latinski signare) lingvistika: jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička jedinica, za razliku od značenja koje ona dobiva pri upotrebi u konkret-nim situacijama govora.

Reč Sigvifikacija napisana unazad: ajicakifivgis

Sigvifikacija se sastoji od 13 slova.

Šta je Sigvifikacija

На Ћирилици: (лат. сигнаре) лингв. језичка страна значења, значења које реч има као језичка јединица, за разлику од значења које она добива при употреби у конкрет-ним ситуацијама говора.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s