Skip to main content

Sigilografija značenje

Šta znači Sigilografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sigilografija (laG. sigilum pečat, od grčke reči: gra-phia opisivanje) opisivanje pečata.

Reč Sigilografija napisana unazad: ajifargoligis

Sigilografija se sastoji od 13 slova.

Šta je Sigilografija

На Ћирилици: (лаГ. сигилум печат, грч. гра-пхиа описивање) описивање печата.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s