Skip to main content

Sigilum značenje

Šta znači Sigilum

Na latinici: Definicija i značenje reči Sigilum (latinski sigillum) pečat; lako sišli (latinski loco sigilli) mesto pečata.

Reč Sigilum napisana unazad: muligis

Sigilum se sastoji od 7 slova.

Šta je Sigilum

На Ћирилици: (лат. сигиллум) печат; лако сишли (лат. лоцо сигилли) место печата.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s