Skip to main content

Sigla značenje

Šta znači Sigla

Na latinici: Definicija i značenje reči Sigla (latinski sigillum, siglum) znak za skraćivanje pojedinih reči i slogova, naročito u steiografiji.

Reč Sigla napisana unazad: algis

Sigla se sastoji od 5 slova.

Šta je Sigla

На Ћирилици: (лат. сигиллум, сиглум) знак за скраћивање појединих речи и слогова, нарочито у стеиографији.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s