Skip to main content

Sigmatizam značenje

Šta znači Sigmatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Sigmatizam (od grčke reči: sigma) izbacivanje glasa s iz završnih slogova is i us ispred sugla-snika, da bi se izbegla položajna dužina (kod starijih rimskih pesnika);medicina: pogrešno izgovaranje glasa „s", vrskanje.

Reč Sigmatizam napisana unazad: mazitamgis

Sigmatizam se sastoji od 10 slova.

Šta je Sigmatizam

На Ћирилици: (грч. сигма) избацивање гласа с из завршних слогова ис и ус испред сугла-сника, да би се избегла положајна дужина (код старијих римских песника); мед. погрешно изговарање гласа „с", врскање.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s