Skip to main content

Sigmodan značenje

Šta znači Sigmodan

Na latinici: Definicija i značenje reči Sigmodan (od grčke reči: sigma, eidos oblik, vid) koji je u obliku srca ili polumeseca; sigmoi-dan.

Reč Sigmodan napisana unazad: nadomgis

Sigmodan se sastoji od 8 slova.

Šta je Sigmodan

На Ћирилици: (грч. сигма, еидос облик, вид) који је у облику срца или полумесеца; сигмои-дан.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s