Skip to main content

Signal značenje

Šta znači Signal

Na latinici: Definicija i značenje reči Signal (latinski signum znak, od latinske reči: signale) znak, poziv objavljen nekim instrumentom (trubom, rogom, zvonom, plamenom); vojska: znak kojim se nešto javlja (pomoću naročitih zastava, ogledala, raketa i dr.).

Reč Signal napisana unazad: langis

Signal se sastoji od 6 slova.

Šta je Signal

На Ћирилици: (лат. сигнум знак, нлат. сигнале) знак, позив објављен неким инструментом (трубом, рогом, звоном, пламеном); вој. знак којим се нешто јавља (помоћу нарочитих застава, огледала, ракета и др.).

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s