Skip to main content

Signatum značenje

Šta znači Signatum

Na latinici: Definicija i značenje reči Signatum (latinski signare udariti pečat, zapeča-titi, signatum) potpisano i snabdeveno pečatom (na poveljama).

Reč Signatum napisana unazad: mutangis

Signatum se sastoji od 8 slova.

Šta je Signatum

На Ћирилици: (лат. сигнаре ударити печат, запеча-тити, сигнатум) потписано и снабдевено печатом (на повељама).

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s