Skip to main content

Sijaladenitis značenje

Šta znači Sijaladenitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Sijaladenitis (od grčke reči: sfalon, aden žlezda)medicina: zapaljenje pljuvačnih žlezda.

Reč Sijaladenitis napisana unazad: sitinedalajis

Sijaladenitis se sastoji od 13 slova.

Šta je Sijaladenitis

На Ћирилици: (грч. сфалон, аден жлезда) мед. запаљење пљувачних жлезда.

Slično: 
Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita ; naziv...
Sijalofagija med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za...
Sijaloshezija med. zadržavanje pljuvačke, zastoj lučenja pljuvačke. ...
Sijalostenoza med. suženost pljuvačnog kanala....
Sijalosirinks med. pljuvačka fistula....
Sijalonkus med. otok pljuvačnih žlezda....
Sve reči na slovo s