Skip to main content

Sijalostenoza značenje

Šta znači Sijalostenoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Sijalostenoza (od grčke reči: sialon, stenosis suženje) med. suženost pljuvačnog kanala.

Reč Sijalostenoza napisana unazad: azonetsolajis

Sijalostenoza se sastoji od 13 slova.

Šta je Sijalostenoza

На Ћирилици: (грч. сиалон, стеносис сужење) мед. суженост пљувачног канала.

Slično: 
Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita ; naziv...
Sijalofagija med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za...
Sijaloshezija med. zadržavanje pljuvačke, zastoj lučenja pljuvačke. ...
Sijalostenoza med. suženost pljuvačnog kanala....
Sijalosirinks med. pljuvačka fistula....
Sijalonkus med. otok pljuvačnih žlezda....
Sve reči na slovo s