Skip to main content

Sijalonkus značenje

Šta znači Sijalonkus

Na latinici: Definicija i značenje reči Sijalonkus (od grčke reči: slalon, onkos masa)medicina: otok pljuvačnih žlezda.

Reč Sijalonkus napisana unazad: suknolajis

Sijalonkus se sastoji od 10 slova.

Šta je Sijalonkus

На Ћирилици: (грч. слалон, онкос маса) мед. оток пљувачних жлезда.

Slično: 
Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita ; naziv...
Sijalofagija med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za...
Sijaloshezija med. zadržavanje pljuvačke, zastoj lučenja pljuvačke. ...
Sijalostenoza med. suženost pljuvačnog kanala....
Sijalosirinks med. pljuvačka fistula....
Sijalonkus med. otok pljuvačnih žlezda....
Sve reči na slovo s