Skip to main content

Sijalofagija značenje

Šta znači Sijalofagija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sijalofagija (od grčke reči: sfalon, phagein jesti, žderati) med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za posledicu razna oboljenja želuca.

Reč Sijalofagija napisana unazad: ajigafolajis

Sijalofagija se sastoji od 12 slova.

Šta je Sijalofagija

На Ћирилици: (грч. сфалон, пхагеин јести, ждерати) мед. гутање пљувачке, често спојено са аерофагијом, има обично за последицу разна обољења желуца.

Slično: 
Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita ; naziv...
Sijalofagija med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za...
Sijaloshezija med. zadržavanje pljuvačke, zastoj lučenja pljuvačke. ...
Sijalostenoza med. suženost pljuvačnog kanala....
Sijalosirinks med. pljuvačka fistula....
Sijalonkus med. otok pljuvačnih žlezda....
Sve reči na slovo s