Skip to main content

Sijenit značenje

Šta znači Sijenit

Na latinici: Definicija i značenje reči Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita (ili liskuna); naziv po egipatskom gradu Sijena.

Reč Sijenit napisana unazad: tinejis

Sijenit se sastoji od 7 slova.

Šta je Sijenit

На Ћирилици: мин. зрнаста громадна стена састављена од ортокласа и аугита (или лискуна); назив по египатском граду Сијена.

Slično: 
Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita ; naziv...
Sijalofagija med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za...
Sijaloshezija med. zadržavanje pljuvačke, zastoj lučenja pljuvačke. ...
Sijalostenoza med. suženost pljuvačnog kanala....
Sijalosirinks med. pljuvačka fistula....
Sijalonkus med. otok pljuvačnih žlezda....
Sve reči na slovo s