Skip to main content

Sijalosirinks značenje

Šta znači Sijalosirinks

Na latinici: Definicija i značenje reči Sijalosirinks (od grčke reči: sialon, syrinks truba)medicina: pljuvačka fistula.

Reč Sijalosirinks napisana unazad: sknirisolajis

Sijalosirinks se sastoji od 13 slova.

Šta je Sijalosirinks

На Ћирилици: (грч. сиалон, сyринкс труба) мед. пљувачка фистула.

Slično: 
Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita ; naziv...
Sijalofagija med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za...
Sijaloshezija med. zadržavanje pljuvačke, zastoj lučenja pljuvačke. ...
Sijalostenoza med. suženost pljuvačnog kanala....
Sijalosirinks med. pljuvačka fistula....
Sijalonkus med. otok pljuvačnih žlezda....
Sve reči na slovo s