Skip to main content

Sijalagoga značenje

Šta znači Sijalagoga

Na latinici: Definicija i značenje reči Sijalagoga (od grčke reči: sialon pljuvačka, ago dovodim, izazivam) pl.medicina: sredstva koja izazivaju lučenje pljuvačke; pr. sijalagogičan

Reč Sijalagoga napisana unazad: agogalajis

Sijalagoga se sastoji od 10 slova.

Šta je Sijalagoga

На Ћирилици: (грч. сиалон пљувачка, аго доводим, изазивам) пл. мед. средства која изазивају лучење пљувачке; пр. сијалагогичан

Slično: 
Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita ; naziv...
Sijalofagija med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za...
Sijaloshezija med. zadržavanje pljuvačke, zastoj lučenja pljuvačke. ...
Sijalostenoza med. suženost pljuvačnog kanala....
Sijalosirinks med. pljuvačka fistula....
Sijalonkus med. otok pljuvačnih žlezda....
Sve reči na slovo s