Skip to main content

Sijalologija značenje

Šta znači Sijalologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sijalologija (od grčke reči: slalon pljuvačka, logia nauka) ned. nauka o pljuvačci i njenom lučenju.

Reč Sijalologija napisana unazad: ajigololajis

Sijalologija se sastoji od 12 slova.

Šta je Sijalologija

На Ћирилици: (грч. слалон пљувачка, логиа наука) нед. наука о пљувачци и њеном лучењу.

Slično: 
Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita ; naziv...
Sijalofagija med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za...
Sijaloshezija med. zadržavanje pljuvačke, zastoj lučenja pljuvačke. ...
Sijalostenoza med. suženost pljuvačnog kanala....
Sijalosirinks med. pljuvačka fistula....
Sijalonkus med. otok pljuvačnih žlezda....
Sve reči na slovo s