Skip to main content

Sijalozemija značenje

Šta znači Sijalozemija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sijalozemija (od grčke reči: sialon, semia gubitak)medicina: gubitak (ili: prestanak) lučenja pljuvačke.

Reč Sijalozemija napisana unazad: ajimezolajis

Sijalozemija se sastoji od 12 slova.

Šta je Sijalozemija

На Ћирилици: (грч. сиалон, семиа губитак) мед. губитак (или: престанак) лучења пљувачке.

Slično: 
Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita ; naziv...
Sijalofagija med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za...
Sijaloshezija med. zadržavanje pljuvačke, zastoj lučenja pljuvačke. ...
Sijalostenoza med. suženost pljuvačnog kanala....
Sijalosirinks med. pljuvačka fistula....
Sijalonkus med. otok pljuvačnih žlezda....
Sve reči na slovo s