Skip to main content

šikana značenje

šta znači šikana

Na latinici: Definicija i značenje reči šikana (fr. chicane) zloba, kinjenje, zlonamerno stvaranje teškoća, neprijatnost stvorena kome iz pakosti.

Reč šikana sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. цхицане) злоба, кињење, злонамерно стварање тешкоћа, непријатност створена коме из пакости.


Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s